PwC aicina piedalīties Finanšu sektora virtuālajā forumā 
10. jūnijā 17:00 (pēc Latvijas laika)

Termiņuzturēšanās atļauja un ES Zilā karte – piecas atšķirības (2) (1/23/20)

02.06.2020
Atvērtais raksts
Pagājušajā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

.......................................................................................................................................................................

VID norādījumi par UIN piemērošanu saistībā ar ārkārtējo situāciju (2/23/20) (0)

02.06.2020

Prakse

Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 9. jūnijam. Covid-19 dēļ uzņēmējiem rodas papildu izdevumi, kas saistīti ar drošas darba vides nodrošināšanu. Grāmatvežiem savukārt rodas jautājumi par šādu izdevumu atspoguļošanu grāmatvedībā un pareizu nodokļu piemērošanu. VID ir publicējis metodisko materiālu, kurā skaidrota UIN un PVN piemērošana ārkārtējā situācijā. Šajā rakstā – par VID skaidrojumiem attiecībā uz UIN piemērošanu. Lasīt vairāk..

Grozīs likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” attiecībā uz akciju un kapitāla daļu pirkuma tiesībām (3/23/20) (0)

02.06.2020

Projekts

Ierosināto IIN likuma grozījumu mērķis ir veicināt jaunuzņēmumu rašanos Latvijā, darbinieku motivēšanas nolūkā paredzot nodokļa atbrīvojumu akciju sabiedrību piešķirtajām akciju pirkuma tiesībām. Lasīt vairāk..

Publicēti grozījumi UIN likuma piemērošanas noteikumos (3/22/20) (1)

26.05.2020

Pieņemts

Šā gada 7. maijā ir publicēti MK noteikumi, ar kuriem tiek papildināti 2017. gada 14. decembrī izdotie MK noteikumi Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” (turpmāk – “UIN noteikumi”). Tie aptver gan veidu, kādā nerezidents sniedz informāciju par gūto ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, gan precizējumus pastāvīgo pārstāvniecību ienākuma aprēķinā un reorganizācijas noteikumos. Lasīt vairāk..

Saimnieciskās darbības apturēšana, ja nav sniegta VID pieprasītā informācija (1/21/20) (0)

19.05.2020

Prakse

Likums “Par nodokļiem un nodevām” atļauj VID pie noteiktiem nosacījumiem apturēt nodokļu maksātāja (“NM”) saimniecisko darbību, piemēram, konstatējot, ka tas izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas. Līdz šim VID pārāk plaši interpretējis savas tiesības tik būtiski ierobežot komersanta darbību. Nesen Augstākā tiesa par to sniedza nozīmīgu skaidrojumu. Lasīt vairāk..

Ar līgumu slēgšanu saistīto izmaksu kapitalizācija un sarežģītāki ieņēmumu atzīšanas aspekti – teorijas piemērošana praksē (2/21/20) (0)

19.05.2020

Prakse

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā 15. Starptautiskais finanšu pārskatu standarts “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” (15. SFPS), kurš papildina un apvieno vairākos starptautiskajos standartos iepriekš aplūkotos ieņēmumu atzīšanas principus. Šī standarta piemērošanā komersanti ir saskārušies ar vairākām problēmām. Šajā rakstā – par jautājumiem, kurus jau vairāk nekā gadu risina Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (International Financial Reporting Interpretations Committee – “IFRIC”), kura uzņēmējiem un grāmatvežiem skaidro SFPS piemērošanu noteiktos gadījumos. Lasīt vairāk..

 

© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 05.06.2020